NEjčastější otázky

Jak začít pracovat v aplikaci?

Začněte tím, že založíte nový tým / viz. horní lišta /a vyplníte požadované informace. Poté vyberte tarif který Vám vyhovuje, zadejte platební kartu a fakturační údaje.

.

Nyní můžete začít pracovat na stavbách a pozvat další členy vašeho týmu. Členové týmu vidí všechny stavby svého týmu. Uživatelé pozvaní ke konkrétní stavbě vidí pouze tuto stavbu.
V horní liště aplikace můžete mezi svými jednotlivými týmy přepínat.

.

jak nastavit Práva týmu / společnosti /?

VLASTNÍK   má oprávnění zvát členy týmu, editovat je a může vymazat tým.

ADMIN

ČLEN

Více o nastavení práv v aplikaci

Jak vytvořím novou stavbu?

Nové stavby vytváříte v záložce Stavby. Najdete je v žluté horní liště.
Po kliknutí na zelené tlačítko „+ ZALOŽIT NOVOU STAVBU“  začněte vyplňovat základních informace, jako je název stavby, adresa, datum začátku stavby atd.  a  následně uložte zeleným tlačítkem „Uložit“ níže .


Založením stavby se Vám zpřístupní  funkce dle vámi  zvoleného tarifu.  Plná verze PROFI nabízí tyto funkce: Stavební deník, Timeline, Dokumenty, Vícepráce, Stroje, Skupiny, Uživatele.

Jak vytvořím zápis do stavebního deníku?

Každá z vytvořených staveb má vlastní stavební deník, kam mohou uživatelé evidovat docházku, provedené práce, stroje, materiály či poznámky. Zápis uložíte pomocí tlačítka VLOŽIT DO DENÍKU a dokončíte výběrem možnosti UZAVŘÍT ZÁPIS

Poté se Vám zobrazí dialogové okno: VYBERTE UŽIVATELE K PODPISU. Zde vyberte ty uživatele stavby, od kterých chcete svůj zápis podepsat.

Jakmile je zápis uzavřen není možné ho dále upravovat. V seznamu zápisů se Vám zobrazí žluté kolečko, které značí že zápis čeká na podpis, až všichni zúčastnění podepíší, zobrazí se kolečko zelené. Poku jste na něco zapomněli, vytvořte nový zápis se stejným datem.

 Více o elektronickém stavebním deníku

Jak vytvořím kvalifikovaný elektronický podpis?

V pravém horním rohu najdete kolečko, což je menu Vašeho profilu.

Po kliknutí  na toto kolečko vyberte NASTAVENÍ ÚČTU a následně CERTIFIKÁTY. Kliknete na  tlačítko   + PŘIDAT NOVÝ  a zadejte potřebné údaje. Zadejte PIN, který budete potřebovat při podepisování zápisu deníku. V případě že PIN zapomenete, vytvořte si certifikát nový. Nelze měnit zapomenuté  heslo / PIN /.

Každý nově vytvořený certifikát neboli elektronický podpis má platnost 1 rok. Po uplynutí této doby si v aplikaci vytvořte certifikát nový.

Co dělat, když zapomenu PIN k elektronickému podpisu?

Jestliže svůj PIN zapomenete, nejjednoduším řešením je vytvořit si podpis nový. Změna PIN nejde. Vytvořte tedy elektronický podpis nový.

Na co je záložka stroje a nářadí?

Jedná se o funkci ke správě strojů a nářadí, jež máte k dispozici. Ke každé položce můžete vyplnit i další nepovinné údaje, např. STK stroje, rok výroby, přidat foto. Kdykoli pak můžete zkontrolovat servisní prohlídky a data technických kontrol.

Budete-li pak chtít evidovat stroje a nářadí u jednotlivých staveb, můžete buď přidat stroj, nebo importovat již evidovaný.

Více o strojích

Na co je v levém menu záložka zaměstnanci?

V záložce zaměstnanci můžete evidovat jednotlivé zaměstnance (interní i externí), jejich kontaktní informace, kvalifikace a pozice.
Budete-li chtít zaměstnance přiřadit ke konkrétním stavbám, učiníte tak v záložce Osoby.
Zde můžete buď Přidat osobu novou, nebo importovat již uloženou.

Více o zaměstnancích

K čemu je záložka skupiny?

Slouží k evidenci pracovních skupin. Ke každé skupině můžete doplnit i její účel a popis. Máte přehled o počtu vedoucích, počtu členů a počtu strojů, které má každá skupina k dispozici. Vedoucí, členy a stroje můžete importovat ze záložky zaměstnanci.

Proč se při exportu a stahování deníku do PDF zobrazuje přes dokument DRAFT?

Každý zápis je potřeba mít uzavřený a podepsaný, jinak se zobrazuje pouze PDF náhled / DRAFT /.  Teprve po dokončení procesu podepisování stáhnete plnohodnotnou verzi. 

Uvedené ceny platí pro jednoho uživatele na jednu stavbu měsíčně?

Uvedené ceny se platí za každého jednoho uživatele, ovšem počet staveb v rámci jednoho účtu je neomezený. 

Potřebuji dát do APLIKACE přístup dalším osobám, ale jen k určitým informacím. Jak to udělám?

Otevřete vybranou stavbu. Nahoře v menu vyberte UŽIVATELÉ a PŘIDAT UŽIVATELE.

V dialogovém okně uvedete email, roli uživatele a zvolíte, jaké mu udělíte kompetence. K jednotlivým funkcím aplikace lze udělit právo; ke čtení, čtení a zápisu a nebo žádné oprávnění. 

Je možné se do aplikace přihlásit z různých zařízení?

Do aplikace se přihlásíte pomoci dvoufázového ověření z jakéhokoliv mobilního zařízení, PC či tabletu. Není třeba nic instalovat, jelikož se jedná o webovou aplikaci.  

Kontakty

DIGITAL BUILD s.r.o.

IČO: 06757642

Purkyňova 792

Velké Přílepy 252 64

 

kancelář:

Kovárenská 233/2a

Praha 6

info@buldo.cz

+420 737 280 800

Chcete aplikaci BULDO vyzkoušet?