NEjčastější otázky

Jak začít pracovat v aplikaci?

Po úspěšné registraci do aplikace Buldo, založíte nový tým (firmu):

Nyní můžete začít pracovat na stavbách a pozvat další členy vašeho týmu.

Stavbu přidáte pomocí tlačítka Založit novou stavbu:

Tým (respektive firmu např. dceřinnou) přidáte pomocí tlačítka Přidat:

V horní liště aplikace můžete mezi svými jednotlivými týmy přepínat.

.

Členové týmu vidí všechny stavby svého týmu. Kdežto uživatelé pozvaní ke konkrétní stavbě vidí pouze tuto stavbu. Nového člena pozvete do týmu přes záložku Management:

jak nastavit Práva týmu / společnosti /?

VLASTNÍK   má oprávnění zvát členy týmu, editovat je a může vymazat tým.

ADMIN má oprvánění zvát členy týmu a editovat je.

ČLEN má pouze oprávnění nahlížet do staveb.

Jak vytvořím novou stavbu?

Nové stavby vytváříte v záložce Stavby. Najdete je v žluté horní liště.
Po kliknutí na zelené tlačítko „+ ZALOŽIT NOVOU STAVBU“  začnete vyplňovat základních informace, jako je název stavby, adresa, datum začátku stavby atd.  a  následně uložíte zeleným tlačítkem níže „Uložit„.


Založením stavby se vám zpřístupní  funkce dle vámi  zvoleného tarifu.  Plná verze PROFI nabízí tyto funkce: Timeline stavby, Stavební deník, Pracovní skupiny, Osoby stavby, Stroje na stavbě, Statistiky stavby, Dokumenty stavby, Vícepráce, Uživatelé stavby a Profil stavby.

Jak vytvořím zápis do stavebního deníku?

Každá z vytvořených staveb má vlastní stavební deník, kam mohou uživatelé evidovat provedené práce, docházku, počasí, stroje, materiály nebo poznámky. Zápis uložíte pomocí tlačítka VLOŽIT DO DENÍKU a dokončíte výběrem možnosti UZAVŘÍT ZÁPIS.

Poté se vám zobrazí dialogové okno: VYBERTE UŽIVATELE K PODPISU. Zde vyberte ty uživatele stavby, od kterých chcete svůj zápis podepsat.

Jakmile je zápis uzavřen není možné ho dále upravovat. V seznamu zápisů se vám zobrazí žluté kolečko, které značí že zápis čeká na podpis, až všichni zúčastnění podepíší, zobrazí se kolečko zelené. Poku jste na něco zapomněli, vytvořte nový zápis se stejným datem.

 Více o elektronickém stavebním deníku

Jak vytvořím kvalifikovaný elektronický podpis?

V pravém horním rohu najdete kolečko, což je menu vašeho profilu.

Po kliknutí  na toto kolečko vyberte NASTAVENÍ ÚČTU a následně CERTIFIKÁTY. Kliknete na  tlačítko + PŘIDAT NOVÝ a zadejte potřebné údaje. Zadejte PIN, který budete potřebovat při podepisování zápisu deníku. V případě že PIN zapomenete, vytvořte si certifikát nový. Nelze měnit zapomenuté  heslo/PIN.

Každý nově vytvořený certifikát (neboli elektronický podpis) má platnost 1 rok. Po uplynutí této doby si v aplikaci vytvoříte nový certifikát.

Co dělat, když zapomenu PIN k elektronickému podpisu?

Změna PINu není možná. Jestliže svůj PIN zapomenete, vytvořte si nový elektronický podpis/certifikát.

Na co je v levém menu záložka stroje a nářadí?

Jedná se o funkci ke správě strojů a nářadí, jež máte k dispozici. Ke každé položce můžete vyplnit i další nepovinné údaje, např. STK stroje, rok výroby nebo přidat foto. Kdykoli pak můžete zkontrolovat servisní prohlídky a data technických kontrol.

Více o strojích

Budete-li pak chtít evidovat stroje a nářadí u jednotlivých staveb, můžete buď přidat stroj, nebo importovat již evidovaný.

 

Na co je v levém menu záložka zaměstnanci?

V záložce zaměstnanci můžete evidovat jednotlivé zaměstnance (interní i externí), jejich kontaktní informace, kvalifikace a pozice.

Více o zaměstnancích

Budete-li chtít zaměstnance přiřadit ke konkrétním stavbám, učiníte tak v záložce Osoby.
Zde můžete buď přidat osobu novou, nebo importovat již uloženou.

K čemu je v levém menu záložka skupiny?

Slouží k evidenci pracovních skupin. Ke každé skupině můžete doplnit i její účel a popis. Máte přehled o počtu vedoucích, počtu členů a počtu strojů, které má každá skupina k dispozici. Vedoucí, členy a stroje můžete importovat ze záložky zaměstnanci.

Proč se při exportu a stahování deníku do PDF zobrazuje přes dokument DRAFT?

Každý zápis je potřeba mít uzavřený a podepsaný, jinak se zobrazuje pouze PDF náhled (DRAFT).  Teprve po dokončení procesu podepisování stáhnete plnohodnotnou verzi bez tohoto vodoznaku.

Uvedené ceny platí pro jednoho uživatele na jednu stavbu měsíčně?

Uvedené ceny se platí za každého jednoho uživatele, ovšem počet staveb v rámci jednoho účtu je neomezený.

Potřebuji dát do APLIKACE přístup dalším osobám, ale jen k určitým informacím. Jak to udělám?

Otevřete vybranou stavbu. Nahoře v menu vyberte UŽIVATELÉ a PŘIDAT UŽIVATELE.

V dialogovém okně uvedete email, roli uživatele a zvolíte, jaké mu udělíte kompetence. K jednotlivým funkcím aplikace lze udělit právo; ke čtení, čtení a zápisu a nebo žádné oprávnění. 

Je možné se do aplikace přihlásit z různých zařízení?

Ano, do aplikace se přihlásíte pomoci dvoufázového ověření z jakéhokoliv mobilního zařízení, PC nebo tabletu. Není třeba nic instalovat, jelikož se jedná o webovou aplikaci.  

Je možné stavební deník stáhnout a vytisknout?

Ano, kompletní stavební deník (nebo jen jeho části) je možné exportovat a následně uložit ve formátu PDF nebo vytisknout.

Jak se projeví elektronický podpis v tištěné verzi elektronického stavebního deníku?

Pod daným zápisem bude vždy uvedeno, kdo zápis podepsal (jméno, funkce, společnost).

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vypadá elektronický podpis ve vyexportovaném online stavebním deníku Buldo.

Jak probíhá archivace stavebního deníku?

Kompletní stavební deník si můžete exportovat a následně archivovat buď v elektronické formě (PDF) nebo v klasické tištěné formě.

 

Jak přidám další osoby k podpisu záznamu v elektronickém stavebním deníku?

Z nabídky, kterou otevřete pomocí šipky, vyberete libovolný počet uživatelů, kteří mají zápis v online stavebním deníku podepsat svým certifikovaným podpisem.

Screenshot ukazuje, jak vybrat více uživatelů k podpisu záznamu v elektronickém stavebním deníku Buldo.

 

Je možné se k provedeným zápisům v deníku vracet a případně je doplnit nebo změnit?

Pokud zápis v elektronickém stavebním deníku uzavřete, již není možné se k zápisu vrátit a provádět změny. Nicméně máte dvě možnosti:

1) Pokud víte, že zápis ještě není kompletní a budete potřebovat doplnit nějaké údaje, které momentálně nemáte k dispozici, zápis jednoduše neuzavírejte. Nechte jej otevřený a později se k němu můžete vrátit, doplnit potřebné informace a až následně zápis uzavřít.

2) Pokud potřebujete doplnit informace k zápisu, který jste již uzavřeli (a event. také podepsali), vytvořte zápis nový se požadovaným datem. Zápis se Vám automaticky přiřadí k danému dni, takže přehlednost zápisů v deníku zůstane zachována i v případě, že byste zápis provedli s velkým časovým odstupem.

 

 

PIN u certifikovaného podpisu - musí to být jen čísla nebo můžu použít heslo, které obsahuje také písmena?

PIN, který si volíte před vygenerováním svého certifikovaného podpisu, může obsahovat čísla i písmena.

 

 

Kontakty

DIGITAL BUILD s.r.o.

IČO: 06757642

Purkyňova 792

Velké Přílepy 252 64

 

kancelář:

Kovárenská 233/2a

Praha 6

info@buldo.cz

+420 737 280 800

Chcete aplikaci BULDO vyzkoušet?

Společnost DIGITAL BUILD s.r.o. realizovala projekt r.č. 0380001192 s názvem Online marketing pro projekt Buldo, který je zaměřený na marketingové aktivity a financovaný Evropskou unií – Next Generation EU.