Stavební deník je jednou z nejdůležitějších věcí ve stavebnictví. Jde o záznamový dokument, do kterého se zapisují důležité informace o průběhu stavby. Zatímco papírové stavební deníky byly po dlouhou dobu standardem, v dnešní době je začínají nahrazovat elektronické verze.


Papírový stavební deník

Papírovou formu seženete téměř v každém papírnictví, případně bývá stavební deník také k dispozici online ke stažení v různých formátech (Word, PDF, Excel). 

Papírový stavební deník má několik výhod, pro které je u některých stavitelů a stavebních odborníků stále v kurzu. Nicméně má také své nevýhody, kvůli kterým se stává u některých uživatelů neoblíbeným.


Výhody papírového stavebního deníku

 • Dostupnost – papírový stavební deník je snadno přístupný bez nutnosti použití elektronického zařízení
 • Použitelnost v případě výpadku elektřiny
 • Nízká cena oproti elektronické verzi
 • Snadná použitelnost – nevyžaduje žádné speciální technické znalosti

Nevýhody papírového stavebního deníku:

 • Neefektivita – zejména pokud se jedná o velkou stavbu, je obtížné hledat v papírovém stavebním deníku informace
 • Snadná ztráta – papírový stavební deník může být snadno ztracen nebo poškozen
 • Snadná manipulace s údaji – zápis do stavebního deníku může být snadno antidatován či upraven
 • Omezený počet kopií – lze vytvořit pouze jednu kopii, což může být komplikované ve chvíli, kdy přístup k informacím potřebuje více osob

Vše na jednom místě – to je jen jedna z hlavních předností elektronického stavebního deníku. Zdroj fotky: buldo.cz

Elektronický stavební deník

Elektronický stavební deník je digitální nástroj, který slouží (stejně jako jeho papírová verze) k evidenci a dokumentaci stavby. V současnosti existuje mnoho různých softwarových řešení, které se liší funkcemi, cenami i komplexností. 


Výhody elektronického stavebního deníku:

 • Efektivita – umožňuje snadné procházení a hledání informací
 • Bezpečnost dat – lze jej snadno zálohovat a je méně náchylný ke ztrátě či poškození
 • Dokumentace – díky elektronickému stavebnímu deníku je možné lépe vést přehled, který se týká materiálu, strojů, techniky nebo pracovníků (docházka), což přináší lepší představu o průběhu stavby
 • Přenosnost – lze snadno přenášet mezi různými místy na stavbě nebo i mimo stavbu pomocí mobilních zařízení nebo přenosu dat
 • Více kopií – umožňuje vytvoření více kopií, což poskytuje možnost přístupu k deníku většímu počtu osob
 • Integrace s jinými aplikacemi – lze jej snadno propojit s jinými stavebními aplikacemi (jako jsou projektový management, finanční řízení apod.), což usnadňuje řízení celkového procesu stavby
 • Snížení chybovosti – umožňuje automatické ověřování informací a přesnější zaznamenávání dat, což snižuje riziko chyb

Nevýhody elektronického stavebního deníku

 • Technologická závislost – elektronický stavební deník je závislý na technologiích (jako jsou počítače, tablety a internetové připojení), pokud dojde k jejich poruše, může to mít negativní vliv na možnost s deníkem pracovat
 • Požadavky na znalosti technologií – pro práci s elektronickým stavebním deníkem mohou být potřeba určité dovednosti a znalosti, což může vyžadovat investici do školení pracovníků
 • Bezpečnost dat – elektronický stavební deník může být náchylný k útokům hackerů nebo jiným bezpečnostním hrozbám, proto je nutné zajistit vhodné bezpečnosti opatření
 • Cena – náklady na elektronický stavební deník mohou být i vzhledem k cenám licencí a hardwaru vysoké, nicméně tyto náklady obvykle odpovídají potřebám a výhodám, které deník nabízí
 • Kompatibilita – konkrétní elektronický deník může být kompatibilní pouze s určitými typy zařízení a operačními systémy, což může limitovat jeho možnost použití

Papírový nebo elektronický stavební deník?

Papírový stavební deník je jednoduchý, snadno použitelný a nezávislý na technologiích. Jeho nevýhodou je, že informace v něm uložené mohou být snadno poškozeny nebo ztraceny a vyhledávání v nich může být časově náročné.

Na druhé straně elektronický stavební deník nabízí lepší možnosti pro kontrolu a správu dat, rychlejší přístup k informacím a možnost automatických upozornění i reportů. Jeho nevýhodou je závislost na technologiích a bezpečnostní rizika. 

Z výše uvedeného vyplývá, že elektronické stavební deníky jsou flexibilnějším a efektivnějším řešením, protože mají více pozitivních aspektů než papírové stavební deníky.