Projekty

Branding pro společnost DIGITAL BUILD s.r.o.

V roce 2020 získala DIGITAL BUILD s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy DIGITAL BUILD s.r.o. na projektu Branding pro společnost DIGITAL BUILD s.r.o.  v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je:

  • Vytvoření loga a CI manuálu
  • Příprava PR kampaně 

Projekt Branding pro společnost DIGITAL BUILD s.r.o.  je spolufinancován Evropskou unií.

Multimediální prezentace pro společnost DIGITAL BUILD s.r.o.

V roce 2020 získala DIGITAL BUILD s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy DIGITAL BUILD s.r.o. na projektu Multimediální prezentace pro společnost DIGITAL BUILD s.r.o. v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je:

  • Vytvoření multimediální prezentace
  • Příprava prezentace na sociálních sítích

Projekt Multimediální prezentace pro společnost DIGITAL BUILD s.r.o.  je spolufinancován Evropskou unií.

DIGITAL BUILD s.r.o. – koučing/mentoring 2019-2020

V roce 2020 získala DIGITAL BUILD s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy DIGITAL BUILD s.r.o. na projektu DIGITAL BUILD s.r.o. – koučing/mentoring 2019-2020 v Praze za účelem vytvoření uceleného systému řízení interních procesů, zejména pak vytvoření obchodní, personální a komunikační strategie a jejich implementace do běžného využívání v organizaci. Očekávaným výstupem je:

  • Analýza personálních potřeb společnosti, personální strategie, obchodní plán pro rok 2020, střednědobá obchodní strategie společnosti se zaměřením na zákazníka, komunikační strategie společnosti, obsazení obchodních, případně administrativních pozic ve společnosti dle personální strategie v počtech osob definovaných touto strategií

Projekt DIGITAL BUILD s.r.o. – koučing/mentoring 2019-2020 je spolufinancován Evropskou unií.

Kontakty

DIGITAL BUILD s.r.o.

Purkyňova 792

Velké Přílepy 252 64

 

IČO:  06757642

info@buldo.cz

 

+420 603 441 872

 

Chcete aplikaci BULDO vyzkoušet?