Články

Výhody elektronického stavebního deníku

Stavební deník je jednou z nejdůležitějších věcí ve stavebnictví. Jde o záznamový dokument, do kterého se zapisují důležité informace o průběhu stavby. Zatímco papírové stavební deníky byly po dlouhou dobu standardem, v dnešní době je začínají nahrazovat elektronické...

Jak psát stavební deník

Co je stavební deník Jde o dokument, ve kterém se vedou záznamy o stavbě. Stavební deník musí být veden na stavbách, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. U některých ohlašovaných staveb je možné místo stavebního deníku vést jen jednoduchý...